Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức được Tập huấn nghiệp vụ quy trình số hóa hồ sơ TTHC và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí

Trang chủ Tin tức

Thanh Bình: hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức được Tập huấn nghiệp vụ quy trình số hóa hồ sơ TTHC và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí

Sáng ngày 27/10/2023, hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức huyện Thanh Bình đã được Tập huấn nghiệp vụ về quy trình số hóa hồ sơ TTHC và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí. Tham dự có ông Phan Văn Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện. Hội nghị do Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Huyện Thanh Bình phối hợp Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Phụng phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe báo cáo viên Trung tâm chuyển đổi số tỉnh hướng dẫn quy trình số hóa, cách tạo tài khoản dịch vụ công cho công dân bằng thuê bao di động hoặc tài khoản định danh điện tử; thu thập, xóa dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính;  ký số các thành phần hồ sơ; lưu trữ dữ liệu điện tử hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và thủ tục thanh toán trực tuyến, cách nộp trực tuyến và trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; thông tin các phần mềm ứng dụng tiện ích liên quan đến cổng dịch vụ công, ứng dụng phần mềm hệ thống dịch vụ công trên Zalo; các bước kiểm tra tài khoản dịch vụ công, cách thức thực hiện thu phí và lệ phí trực tuyến đối với dịch vụ vông mức độ 3, mức độ 4… Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức, viên chức cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác.

Mục đích của việc số hóa kết quả giải quyết TTHC là để lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng hiệu quả nhất; đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số.

Thông qua tập huấn nhằm giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công chức chuyên môn các xã, thị trấn hiểu và nắm rỏ các quy trình nghiệp vụ về thực hiện số hoá hồ sơ, cách thanh toán trực tuyến phí, lệ phí góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước./.

Ra Đa