Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp - Tổng kết Chiến dịch “50 ngày, đêm” cài đặt tài khoản định danh điện tử

Trang chủ Tin tức

Đồng Tháp - Tổng kết Chiến dịch “50 ngày, đêm” cài đặt tài khoản định danh điện tử

Sáng ngày 24/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chủ trì họp trực tuyến Tổng kết chiến dịch “50 ngày đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện Võ Thành Ngoan tham dự tại điểm cầu huyện Thanh Bình.

Chủ tịch UBND huyện Võ Thành Ngoan tham dự tại điểm cầu huyện

Đến nay, toàn tỉnh kích hoạt được hơn 838.000 tài khoản, vượt trên 100% chỉ tiêu được giao; còn lại hơn 429.000 trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe triển khai Kế hoạch thực hiện các mô hình điểm Đề án 06 trên địa bàn tỉnh với 40 mô hình. Trong đó, có 24 mô hình cần triển khai thực hiện sớm.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp; cấp ủy, chính quyền đã phát huy hiệu quả những mô hình của thanh niên, phụ nữ và các cơ quan báo chí tuyên truyền. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện chưa đạt chỉ tiêu được giao cần có mô hình tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Cùng với đó, các sở, ngành làm sạch dữ liệu chuyên ngành, kết nối tích hợp thông tin và phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch các mô hình điểm đang triển khai; Công an tỉnh duy trì chỉ đạo Công an cơ sở cấp Căn cước công dân và phối hợp với địa phương tuyên truyền cấp mã định danh cho công dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch “50 ngày, đêm” hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Thanh Bình có 1 tập thể và 1 cá nhân./.

Trà Giang