Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Trang chủ Tin tức

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Sáng ngày 20/10/2023 Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 (Khoá 9) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Bí thư Huyện uỷ Cao Thanh Xuân Chủ toạ Hội nghị; ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy điều hành Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ Huyện

          Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 202.613 triệu đồng, đạt 116,4% so dự toán; giải ngân vốn đầu tư công được 257.028,343 triệu đồng, đạt 66%; Giới thiệu tạo việc làm mới: 3.185/3.100 lao động, đạt 102,7% kế hoạch; đưa 126 lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Về sản xuất nông nghiệp lúa xuống giống được 44.118 ha/50.998 ha, đạt 86,51%, sản lượng đạt 301.302 tấn. Trong đó, nông dân đã mạnh dạng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận và liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản với Công ty, Doanh nghiệp được hơn 5.000 ha. Việc triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch, mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp mang lại nhiều kết quả thiết thực. Toàn huyện có 76 mã số vùng trồng với diện tích hơn 5.000 ha.

 Về xây dựng nông thôn mới, có 10/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm sẽ có thêm 2 xã Tân Phú, Tân Mỹ đạt NTM và 3 xã Tân Thạnh, Bình Thành và Tân Bình đạt NTM nâng cao cũng như thực hiện đạt 04/09 tiêu chí, huyện nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hoạt động ổn định. Trong 9 tháng đầu năm thành lập mới 193 hộ kinh doanh và 33 doanh nghiệp, nâng tổng số hiện có 3.093 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX. Có 03 đơn vị khởi nghiệp được thành lập mới; 19 đơn vị khởi nghiệp, được hỗ trợ cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng.

 Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện tốt; Quốc phòng an ninh và trật tự ATXH được giữ vững ổn định; công tác cải các hành chính được quan tâm chú trọng thực hiện.

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị Bí thư Huyện ủy Cao Thanh Xuân đề nghị các phòng, ban ngành huyện và các xã thị trấn khẩn trưởng ra sót đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 tập trung thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong xây dựng NTM cần quan tâm đến việc xây dựng cảnh quan môi trường  nhất là việc thực hiện tiêu chí số 17 (về môi trường) tại các địa phương. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các công trình và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, chuẩn bị các nguồn lực đảm bảo thực hiện công tác tuyển quân năm 2024./.

Ra Đa