Xuất bản thông tin

null HĐND huyện Thanh Bình tổ chức kỳ họp thứ năm kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện khoá 12

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện Thanh Bình tổ chức kỳ họp thứ năm kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện khoá 12

       Ngày 20/12/2022 HĐND huyện Thanh Bình tổ chức kỳ Họp thứ năm để xem xét, quyết định nhiều nội dung có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện và kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND Huyện. Đến dự có ông Cao Thanh Xuân, Bí thư Huyện uỷ Thanh Bình; Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo các Phòng, Ban ngành huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và sự có mặt của 30/31 đại biểu HĐND huyện, đại diện cử tri tiêu biểu trong huyện.

Quang cảnh kỳ họp thứ năm HĐND Huyện khoá XII

          Năm 2022  mặc dù còn nhiều khó khăn và bị tác động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kéo dài trong hai năm (2020 - 2021) và nhiều yếu tố song dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện và điều hành linh hoạt của UBND huyện thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Trong năm Huyện đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước khôi phục và nâng lên. Các chỉ tiêu văn hóa, xã hội, môi trường được chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh trật tự và an ninh quốc phòng được giữ vững.

          Tại kỳ họp HĐND huyện đã thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự ứng cử và bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026. Theo đó, Ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ được đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

          Kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian thảo luận và chất vấn các ngành liên quan về công tác Giáo dục Đào tạo; xây dựng cơ bản, quản lý trật tự xây dựng, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; sản xuất nông nghiệp, xây dựng mã số vùng trồng. Cũng như nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị huyện Thanh Bình báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh.

          Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng đã xem xét và biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của huyện Thanh Bình gồm:  Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết  về kế hoạch tổ chức các kỳ họp lệ trong năm 2023 của HĐND huyện khoá XII nhiệm kỳ 2021 -2026. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước  và ngân sách cấp huyện năm 2021 huyện Thanh Bình. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán Ngân sách nhà nước  năm 2023 và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 của huyện Thanh Bình. Nghị quyết về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 bằng nguồn ngân sách nhà nước, do Huyện quản lý phân bổ.

          Để đưa Huyện nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, Phát biểu bế mạc tại kỳ họp Ông Trần Văn Kha, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Uỷ ban nhân dân Huyện, hai Ban của Hội đồng nhân dân Huyện, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện và các cấp, các ngành, đặc biệt, là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội", kiểm soát tốt tình hình, giữ vững địa bàn an toàn để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung thực hiện hiệu quả các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân thông qua và phát triển kinh tế và giải ngân hết nguồn vốn này theo lộ trình của Tỉnh, của Huyện.Phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực nội tại cho đầu tư phát triển trên nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu công nghiệp, chuyển đổi số, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, chăm sóc sức khoẻ và nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

           Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội và đời sống nhân dân. Quan tâm xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất cho những trường học đạt chuẩn theo lộ trình và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người dân.Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, nhất là ở 3 lĩnh vực trọng tâm là nông nghiệp, y tế, giáo dục....

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp lần thứ năm, Hội đồng nhân dân Huyện khoá XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định./.

Ra Đa