Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 1) dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo tuyển dụng

Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 1) dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và Bộ phận lưu trữ lịch sử thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2022

Tải về thông báo danh sách và tài liệu ôn thi tại đây: tải về