Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin & Truyền thông trao tặng sách cho các tủ sách khuyến học

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin & Truyền thông trao tặng sách cho các tủ sách khuyến học

Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7, sáng ngày 22/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Thanh Bình tổ chức trao tặng sách cho tủ sách khuyến học Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng xã Bình Thành.

         Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Mobifone Đồng Tháp đã trao tặng sách cho tủ sách khuyến học, với kinh phí 10 triệu đồng. Trong đó, đơn vị tài trợ sẽ tặng 150 -180 đầu sách các loại về văn học nghệ thuật, khoa học đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội, nuôi trồng thuỷ sản, chính sách pháp luật,... theo nhu cầu cần thiết của địa phương để  đảm bảo nguồn tài liệu phục nhu cầu bạn đọc, ngày một thiết thực, hiệu quả, bổ ích, góp phần  hình thành và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, xây dựng một xã hội học tập.

          Được biết, nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 và nhằm tiếp thêm nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu tự đọc, tự học của người dân Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức trao tặng  sách cho 4 tủ sách khuyến học đặt tại Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng xã Bình Thành,  huyện Thanh Bình; xã Thường Thới Tiền (Hồng Ngự); xã Vĩnh Thới (Lai Vung) và xã An Phú Thuận (Châu Thành). Kinh phí thực hiện chương trình là 40 triệu đồng do Mobifone, VNPT, Viettel  Đồng Tháp tài trợ./.

Ra Đa