Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình: tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Sáng ngày 13/1/2022, UBND huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đến dự có đồng chí Trần Văn Kha - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Nờ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy cùng với sự quyết tâm cao của các ngành, các cấp và toàn thể Nhân dân, huyện ta đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực. Ước thực hiện năm 2021 có 12/13 chỉ tiêu đạt kế hoạch; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 59.102ha, đạt 98,6% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 163.390 triệu đồng, đạt 100,3%. Về công tác xây dựng NTM, đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM, cuối năm 2021 đạt thêm 2 xã NTM (An Phong và Tân Thạnh). Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được triển khai kịp thời; tình hình ANCT, TTATXH được đảm bảo.

Năm 2022, là năm ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, với mục tiêu cơ bản là tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Kiên trì, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã ký kết giao ước thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2022./.

Kim Thủy