Xuất bản thông tin

null Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ năm 2022 với các địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ năm 2022 với các địa phương

Sáng ngày 05/01/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Tham dự tại điểm cầu huyện Thanh Bình có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Văn Phụng cùng một số ban, ngành huyện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Thanh Bình

Năm 2021, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ, thuận lợi; Đặc biệt là bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19, nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã nghiêm túc, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; Cùng với đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Ước cả năm đạt và vượt 7/12 chỉ tiêu chủ yếu; Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 1,84% so với năm trước; các cân đối lớn được bảo đảm; Tăng trưởng kinh tế tăng 2,58%; Thu ngân sách Nhà nước cả năm đạt trên 1,563 triệu tỷ đồng, vượt dự toán (16,4%); bội chi ngân sách Nhà nước ước dưới 4%, thấp hơn so với dự toán Quốc hội quyết định (4% GDP); Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 22,6%, đạt 668,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; trong đó xuất siêu ước đạt 4 tỷ USD; Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2021 tăng 9,2%; Đặc biệt, vốn tăng thêm tăng mạnh trên 40% thể hiện niềm tin về môi trường đầu tư kinh doanh, sự kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam...

Trong năm qua, Chính phủ cũng tập trung hơn cho công tác xây dựng thể chế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội trong việc rà soát, sửa đổi, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 8 trọng tâm, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 193 nhiệm vụ cụ thể; Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; Đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng...

Năm 2022, Chính phủ đề ra 82 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực bên cạnh 15 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao; Chính phủ cũng xây dựng Nghị quyết, tập trung về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 nhằm nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%; Đồng thời triển khai nhất quán từ Trung ương đến địa phương quy định về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sau đại dịch./.

Kiều Trang