Xuất bản thông tin

null Hội nghị Giao ban cấp ủy xã, thị trấn, các ban ngành huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Giao ban cấp ủy xã, thị trấn, các ban ngành huyện

Sáng ngày 05/1/2022, Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Hội nghị giao ban cấp ủy xã, thị trấn, các ban ngành huyện quý IV năm 2021; Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền chủ trì Hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban cấp ủy xã, thị trấn và các ban ngành huyện

Trong quý IV/2021, Huyện ủy Thanh Bình tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19. Toàn huyện đã kích hoạt 102 lượt khu cách ly, công dân từ các tỉnh, thành phố về địa phương là 12.783 người. Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 được tăng cường về mọi phương diện, kết quả toàn huyện đã tiêm được 232.865 liều vắc xin.

Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 97,98%; thu ngân sách Huyện đạt 181,84%; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 500.641 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 49,22%; Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, như: diện tích chuyển đổi từ sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, rau màu tăng 570 ha so với năm 2020. Thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản được 4.707 ha, tăng 1.553ha so với năm 2020; Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn huyện có 8 sản phẩm đạt chứng nhận từ 3 đến 4 sao. Hiện nay, toàn huyện có 7/12 xã đạt chuẩn NTM; Phấn đấu năm 2021 Huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM (An Phong, Tân Thạnh) và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Tân Bình).

Cũng tại Hội nghị, cấp ủy xã, thị trấn, các ban ngành huyện đã báo cáo tóm tắt về tình hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; công tác đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn và tình hình dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy xã, thị trấn, các ban ngành huyện xem công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng và phát triển kinh tế là nhiệm vụ song hành, ngoài việc thực hiện mục tiêu kép, tập trung toàn lực cho Tết Quân – Dân; quan tâm đến các hộ chính sách, hộ nghèo; chuẩn bị tốt các điều kiện chăm lo tết cho nhân dân cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch; công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau tết được triển khai đồng bộ./.

 Kim Thủy