Xuất bản thông tin

null Quyết định công nhận kết quả xét tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện Thanh Bình năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo tuyển dụng

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện Thanh Bình năm 2021

Tải về quyết định và danh sách tại đây:   Tải