Xuất bản thông tin

null Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Nhằm thực hiện chủ trương “số hóa” các thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước, chiều ngày 03/12 vừa qua, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Tại điểm cầu huyện Thanh Bình cán bộ, công chức ngành chuyên môn và các xã, thị trấn tham dự. Theo đó, Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ được triển khai từ quý I năm 2021, đã thực hiện 3 kỳ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo gửi – nhận văn bản điện tử. Trong đó, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bình Định, Tiền Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn,… thực hiện tốt và đầy đủ 3 kỳ báo cáo.

Các đại biểu dự Tập huấn tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện 6 chế độ báo cáo theo Thông tư 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ gồm: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Báo cáo về tổ chức các cuộc họp; Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo; Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo.

Theo đánh giá, việc chuẩn hóa chế độ báo cáo, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương và hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị định số 09 năm 2019 hoàn toàn phù hợp, thống nhất và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nội khối hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ số theo Quyết định số 749 năm 2020 và Quyết định số 942 năm 2021./.

Trà Giang