Xuất bản thông tin

null Lấy ý kiến ban, ngành và địa phương về dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và định hướng năm 2030

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấy ý kiến ban, ngành và địa phương về dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và định hướng năm 2030

         Sáng ngày 04/12/2021, đồng chí Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp đóng góp dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Thanh Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.     

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến

          Dự thảo Nghị quyết đề ra các mục tiêu chủ yếu như: Xây dựng thị trấn Thanh Bình trở thành Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, từng bước nâng cao các tiêu chí của đô thị loại V vào năm 2025, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2030 đạt đô thị loại IV, với quy mô dân số đến năm 2025 là 30.000 người, đến năm 2030 là 50.000 người; là nơi khởi nghiệp của các doanh nghiệp, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, đến năm 2025 có 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, trong đó theo tiêu chí của Bộ Y tế đạt 90%, đến năm 2030 đạt 100%, phát triển các loại hình dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng nếp sống văn minh con người thân thiện.

          Dự thảo Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai và tổ chức thực hiện phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

          Tại cuộc họp, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp về nội dung của dự thảo như: quan tâm đội ngũ công tác cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ; đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; mở rộng hệ thống đường giao thông nội bộ; thành lập ban quản lý chợ Thanh Bình; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Thanh Bình,…

          Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Nờ ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng thời đề nghị cơ quan tham mưu tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để tiến hành các bước tiếp theo, chuẩn bị tốt nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian tới./.

Kim Thủy