Xuất bản thông tin

null Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thanh Bình trước kỳ họp thứ 3 khóa X

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thanh Bình trước kỳ họp thứ 3 khóa X

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chiều ngày 30/11/2021, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thanh Bình đã tiến hành họp để thảo luận, đóng góp các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến tham dự.

Quanh cảnh họp tổ đại biểu HĐND

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ thảo luận, đa số các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 3.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng kiến nghị một số nội dung về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển thanh niên đến năm 2030 phù hợp Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân trong năm ít nhất là 01%; cần sớm có quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Về vấn đề phân cấp 10% nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đề nghị vẫn do ngân sách huyện quản lý để đều phối thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cho phù hợp không phân cấp về cho ngân sách xã quản lý; Cần phải bổ sung các chính sách mới khi bãi bỏ các Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải có tiêu chí, tỷ lệ hỗ trợ phù hợp để để thúc đẩy phát triển. Cần có giải pháp bình ổn giá vật tư phân nông nghiệp; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ, thuốc sinh học trên địa bàn và sớm ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;...

Thanh Trọng