Xuất bản thông tin

null Thanh Bình có 04 công trình được tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình có 04 công trình được tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 1728/QĐ-UBND.HC về việc Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, bao gồm các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và thành phố Hồng Ngự, do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Sản xuất lúa và hoa màu mùa lũ

Nội dung và quy mô đầu tư bao gồm: các hoạt đông sinh kế, vùng dự án, hoạt động hỗ trợ thực hiện sinh kế chuyển đổi.v.v… và các hạng mục đầu tư tiểu dự án như: nạo vét kênh, cứng hoá đê bao, gia cố đầu tư kênh, cống ngẫm cống hở.v.v…. với tổng mức đầu tư kinh phí 663.704.000.000 đồng. Trong đó, huyện Thanh Bình có 04 hạng mục đầu tư tiểu dự án công trình tại xã Phú Lợi, bao gồm: cứng hoá bờ vùng ngọn Cả Gốc, dài 1.100 mét (nạo vét, xây dựng đê bao lửng kết hợp cứng hoá mặt 2,0 mét, gia cố mái mặt bằng bê tông cốt thép phía kênh); xây dựng bờ vùng kênh Thầy Cai (tổ hợp tác số 7), dài 3.100 mét (nạo vét, xây dựng đê bao lửng); xây dựng bờ vùng ngọn Cả Gốc – Lung Môn, dài 10.500 mét (nạo vét, xây dựng đê bao lửng) và xây dựng bờ vùng đường nước  uỷ ban, dài 3.100 mét (nạo vét, xây dựng đê bao lửng).

Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, nhằm tạo ra được vùng ngập lũ, trữ lũ ở đầu nguồn, tránh được thay đổi ngập lũ và tránh ảnh hưởng đến các vùng khác, tạo điều kiện sản xuất, lựa chọn được các loại hình sinh kế trong mùa lũ. Đồng thời chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dân, sụp lún và khô hạn để người dân trong vùng dự án có thêm thu nhập, đảm bảo ổn định và an sinh xã hội trong mùa lũ, tránh gia tăng tỷ lệ hộ nghèo, tái nghèo, nâng cao giá trị gia tăng của việc sản xuất trong vùng và đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp mùa lũ.

Thiết nghĩ, Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu, là một trong những công trình dự án rất quan trọng. Người dân nên đồng tình hưởng ứng với chủ trương của tỉnh, của huyện và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đầu tư có trách nhiệm lập đủ các thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành./.

Lê Văn Thơm