Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: tổng kết 10 năm công tác xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình: tổng kết 10 năm công tác xây dựng Đảng

          Sáng ngày 2/11/2021, Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng chí Đinh Văn Dũng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại hội trường Huyện uỷ

          Đến nay, Đảng bộ huyện có 30 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 215 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.445 đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý từng bước đi vào thực chất. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng; khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên được thực hiện thường xuyên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ngày được nâng cao. Từ năm 2021 đến nay, đã kết nạp được 1.563 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ có 4.396 đảng viên, tăng 1.225 đảng viên.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thời gian qua. Đồng chí Đinh Văn Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt là người đứng đầu phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nội dung, phương thức, lãnh đạo của Đảng, thường xuyên đổi mới tư duy và hành động theo phương châm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quan tâm công tác phát triển đảng viên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ này, tỷ lệ bầu cử trưởng khóm, ấp đạt 50%, khóm, ấp có độ tuổi dưới 40 tuổi./.

Kim Thủy