Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Công An Huyện Thanh Bình tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2010 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ Công An Huyện Thanh Bình tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2010 - 2020

Sáng ngày 22/10/2021, Đảng ủy Công an Huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, giai đoạn 2010 – 2020. Đến tham dự có Phó Bí thư Huyện Ủy/Chủ tịch UBND Huyện Huỳnh Văn Nờ; Bí thư Đảng ủy Công An Huyện/Trưởng Công An Huyện Bùi Minh Truyền.

Phó Bí thư Huyện Ủy-Chủ tịch UBND Huyện Huỳnh Văn Nờ phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo đến ngày 31/12/2020, Đảng bộ Công An huyện có 10 Chi bộ trực thuộc, trong đó có 03 Chi bộ có từ 03 đến 05 đảng viên, 05 Chi bộ có từ 06 đến 09 đảng viên và 02 Chi bộ có từ 10 đến 30 đảng viên. Toàn Đảng bộ có 78 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trẻ chiếm 55,12% (tăng 2,49 % so với năm 2010), Trình độ chuyên môn đại học chiếm 60,25% (tăng 14,99% so với năm 2010), trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên chiếm 57,69% (tăng 39,8% so với năm 2010). Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy Công an huyện đã đề nghị Ban Thượng vụ Huyện ủy chuẩn y kết nạp đảng cho 54 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 45 đồng chí; Bên cạnh đó, Công an huyện đã bố trí tổng cộng 66 đồng chí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Đồng thời, phối hợp Đảng ủy xã, thị trấn lãnh đạo 13/13 Chi bộ Công an xã, thị trấn tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đúng quy định. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm, tỷ lệ Chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao trên 85%, quy trình phát triển đảng viên thực hiện chặt chẽ, chất lượng đảng viên được nâng lên vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

            Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện Ủy/Chủ tịch UBND Huyện Huỳnh Văn Nờ đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Huyện. Đồng thời lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Nội dung cụ thể, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp làm cho đảng viên nhận thức sâu sắc để thực hiện tốt Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm. Quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Việc thực hiện Đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, sau thời gian thực hiện nếu đồng chí lãnh đạo Công an xã đáp ứng được nhiệm vụ thì tiếp tục phát huy, còn không đáp ứng được thì cần bổ sung, điều chuyển nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Quan tâm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc của Chi bộ và các quy định nêu gương của người đứng đầu, cũng như chủ động rà soát phát hiện giáo dục, giúp đỡ đảng viên có biểu hiện vi phạm. Đồng thời, tập trung củng cố nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của các cơ sở đảng và đảng viên, phấn đấu Đảng bộ Công an Huyện là một trong những đơn vị tiêu biểu, nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh...

Thanh Trọng