Xuất bản thông tin

null Họp trực tuyến với Tỉnh về tổng kết 20 năm Nghị quyết 13-NQ/TW về kinh tế tập thể

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp trực tuyến với Tỉnh về tổng kết 20 năm Nghị quyết 13-NQ/TW về kinh tế tập thể

Sáng ngày 21/10/2021, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Nờ tham dự tại điểm cầu huyện Thanh Bình.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền tham dự tại điểm cầu huyện Thanh Bình

Hội nghị thông qua Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13–NQ/TW về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có hơn 1.068 Tổ hợp tác, giai đoạn 2001 – 2021 thành lập mới 214 Hợp tác xã (tăng 67%), 1 Liên minh Hợp tác xã, 178 Hợp tác xã nông nghiệp, 176 Hợp tác xã dịch vụ, 13 Hợp tác xã vận tải, có 27 Hợp tác xã thành lập từ 28 mô hình Hội quán. Trong đó, những Hợp tác xã hoạt động hiệu quả như: Hợp tác xã nông nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò,… Mục tiêu phấn đấu đến 2025 đưa kinh tế tập thể, nòng cốt là Hợp tác xã giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh.

Ông Lê Đức Thịnh – Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định Hợp tác xã là mô hình mang lại phúc lợi lớn cho nông dân, là cơ sở để kinh tế tập thể phát triển bền vững. Ông Lê Đức Thịnh yêu cầu các Hợp tác xã cần tích hợp các giá trị sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm thông qua mô hình phù hợp, có sự liên kết giữa hợp tác xã nông nghiệp với các hợp tác xã khác để tăng vai trò kinh tế hộ, tạo phúc lợi thu hút nông dân tham gia. Đồng thời, lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện và có chính sách phù hợp cho Hợp tác xã phát triển toàn diện, đặc biệt đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, đưa Hợp tác xã vào các chuỗi liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo chuỗi liên kết bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể, góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền lợi ích của việc tham gia Hợp tác xã, giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả để nông dân có tinh thần tự nguyện tham gia, cần củng cố, tìm kiếm nâng cao nội lực để hoạt động, liên kết hợp tác và phát triển; giao Liên minh Hợp tác xã tăng cường đề xuất phương hướng để kịp thời điều chuyển, tìm giải pháp tạo điều kiện phát triển hợp tác xã. Đồng thời, ông Lê Quốc Phong yêu cầu cần ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong sản xuất và nâng cao năng lực quản lý của ban điều hành, quản trị các hợp tác xã hướng đến sự phát triển hiện đại.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 13–NQ/TW về kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã./.

Trà Giang