Xuất bản thông tin

null Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Bình

          Sáng ngày 16/10/2021, Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đinh Văn Dũng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

          9 tháng đầu năm, huyện Thanh Bình thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 123.110 triệu đồng, đạt 75,6% dự toán. Sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả kinh tế; các cấp, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân; các doanh nghiệp có đủ điều kiện duy trì hoạt động, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế duy trì hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Bình đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Đinh Văn Dũng đề nghị, trong 3 tháng cuối năm, Huyện tập trung giải ngân nhanh vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để đạt mục tiêu đề ra của năm 2021.

          Hội nghị tiến hành lấy ý kiến giới thiệu cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý Huyện nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031.

Hội nghị cũng thông qua Tờ trình của UBND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Dự toán ngân sách năm 2022; Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các công trình năm 2022 thuộc nguồn vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư./.

          Kim Thủy