Xuất bản thông tin

null Thanh Bình - họp trực tuyến với các xã cù lao thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cù lao Tây

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình - họp trực tuyến với các xã cù lao thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cù lao Tây

Sáng ngày 30/8/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình Mai Văn Đối chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã Cù lao thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cù lao Tây. Tại điểm cầu huyện Thanh Bình có các ngành chuyên môn Huyện tham dự.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu huyện Thanh Bình

Cuộc họp đã thông qua Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp; theo đó, tổng số hộ bị thiệt hại gần 6.000 hộ với tổng số tiền bồi thường và hỗ trợ gần 80 tỷ đồng. Các địa phương đều thống nhất với dự án đã thông qua và đặc biệt quan tâm phương án hỗ trợ nhà ở xin tái định cư, nhất là với những hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Qua đó, các địa phương cũng kiến nghị Huyện xem xét hỗ trợ xã điều chuyển quy hoạch tuyến dân cư và tổng giá trị đền bù cụ thể.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Thanh Bình Mai Văn Đối đề nghị các địa phương tiếp tục vận động các hộ dân chưa đồng tình với phương án bồi hoàn. Ban QLDA&PTQĐ là đơn vị chủ đầu tư cần phối hợp các xã đi đến từng hộ dân trình bày phương án, mức đền bù và bồi hoàn cụ thể để có được sự đồng thuận của người dân và tạo thuận lợi trong quá trình làm việc với các đối tác. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Mai Văn Đối cũng yêu cầu các xã khảo sát các khu đất còn trống tại địa phương làm tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tuyến dân cư để hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân có nhu cầu. Ban QLDA&PTQĐ chủ động lên phương án cùng đơn vị thi công đến khảo sát thực tế làm cơ sở phối hợp các xã hoàn thành dự án để thẩm định, thông qua và tiến hành triển khai thực hiện./.

Trà Giang