Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình sáng ngày 30/8/2021

Trang chủ Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình sáng ngày 30/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 29/8/2021:

F0:  00 ca, cộng dồn: 89 ca;

  F1: 17 ca (xã Tân Hoà), cộng dồn 270 ca;

  F2: 14 ca, cộng dồn 698 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.332 trường hợp; hết thời gian cách ly là 1.139 người; đang quản lý là 193 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 huyện Thanh Bình