Xuất bản thông tin

null HĐND huyện Thanh Bình tổ chức kỳ họp thứ 2

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện Thanh Bình tổ chức kỳ họp thứ 2

            Sáng ngày 20/8/2021, HĐND huyện Thanh Bình tổ chức kỳ họp thứ hai (khóa XII), nhiệm kỳ 2021 - 2016 với hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Hiền-Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện/Chủ tọa kỳ họp, Võ Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện cùng với các đại biểu HĐND huyện và khách dự.

Phó Chủ tịch UBND Huyện Phan Văn Phụng báo cáo tại kỳ họp

          Trong những tháng đầu năm 2021, huyện Thanh Bình phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội do tác động của đại dịch Covid-19. Song, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh, Huyện, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện được kiềm chế, đến nay có 36 ca, đã điều trị khỏi bệnh 21 ca; nhiều “vùng xanh” không có dịch trong cộng đồng dân cư được thiết lập, giữ vững và ngày càng mở rộng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 93,086 triệu đồng, đạt 57,14% so dự toán, công tác CCHC được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Sự phục hồi kinh tế còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 14,12%; công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn chậm; dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Trong những tháng cuối năm 2021, huyện tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quan tâm thúc đẩy phát triển những ngành, lĩnh vực có thế mạnh của huyện. Thực hiện điều hành ngân sách nhà nước linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Tiếp tục hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo các Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán Ngân sách nhà nước và Ngân sách cấp huyện năm 2020 trên địa bàn huyện; Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 do Huyện quản lý và phân bổ; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 bằng nguồn ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ./.

          Kim Thủy