Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình Thảo luận tổ trực tuyến trước kỳ họp thứ 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình Thảo luận tổ trực tuyến trước kỳ họp thứ 2

Sáng ngày 16/8/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân(HĐND) huyện Thanh Bình tổ chức thảo luận tổ trực tuyến trước kỳ hợp thứ 2 đến 9 điểm cầu xã, thị trấn về việc thảo luân, đóng góp ý kiến đối với các văn kiện trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Thanh Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện, ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nờ, Phó Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND Huyện.

Quang cảnh hội nghị

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ 2 HĐND Huyện sắp tới, bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện tập trung tham gia thảo luận sâu từng vấn đề, xem xét góp ý đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiển, tạo sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, của cử tri và nhân dân.

Sau khi thông qua các văn bản, tờ trình, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung, báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang quan tâm cũng được thông qua như: kế hoạch phát triển đô thị Thị trấn Thanh Bình; Sớm kêu gọi đầu tư thi công xây dựng bãi rác tập trung 5 xã Cù lao; Nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; Có giải pháp phù họp để chia sẻ kết nối nông sản, tìm đầu ra cho nông sản trước ảnh hưởng của dịch Covid-19,…Qua đó, các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo HĐND, UBND Huyện cùng các ngành có liên quan tiếp thu và giải trình thỏa đáng.

Liên quan đến vấn đề giải cứu nông sản cho bà con, Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Hiền chia sẻ với những khó khăn của bà con. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của tình hình dịch Covid-19, chính quyền địa phương và người dân cần có sự liên kết, hợp tác, chất lượng nông sản mới đảm bảo được nhu cầu đầu ra của sản phẩm,…Bà Nguyễn Thị Hiền cũng yêu cầu đối với các địa phương, những ý kiến, kiến nghị nào của các cử tri thuộc phạm vi, thẩm quyền của địa phương giải quyết thì địa phương đó nên trực tiếp giải đáp cho cử tri; Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục góp ý, đề xuất vào các dự thảo Nghị quyết nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, kỳ họp thứ 2 HĐND Huyện Thanh Bình sẽ được tổ chức vào ngày 20/8/2021./.

                                                                             Kiều Trang