Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình kinh - tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình kinh - tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 13/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình Huỳnh Văn Nờ chủ trì hội nghị. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid 19, hội nghị được trực tuyến đến 12 điểm cầu xã, thị trấn trong huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Văn Nờ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả như: Vụ lúa xuống giống được 38.292/51.541 ha, đạt 74,29% kế hoạch (tương đương cùng kỳ năm 2020), năng suất đạt 7,4 tấn/ha (lúa tươi), sản lượng vụ Đông Xuân ước đạt 162.304 tấn/324.556 tấn, đạt 50% kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiều mô hình được trình diễn, nhân rộng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như: Thực hiện dự án ICRSL; dự án VnSAT; mô hình “Sản xuất lúa áp dụng công nghệ 4.0 gắn liên kết tiêu thụ”;... Về xây dựng nông thôn mới: Đến nay có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tân Bình, Bình Thành, Tân Long, Bình Tấn, Tân Hoà, Tân Huề, Tân Quới. Đối với 05 xã còn lại: đạt từ 15 - 18/19 tiêu chí. Năm 2021 phấn đấu 02 xã An Phong và Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Huyện thực hiện nghiêm và kiểm soát chặt chẽ, ….

Ngoài ra, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin truyền thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo đảm yêu cầu. Công tác Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm  trong 6 tháng cuối năm 2021, Trong đó, tập trung một số công trình trọng điểm như: dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp, công trình đường 857, công trình bờ Kè từ Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ, dự án WB9, dự án VnSAT,...Đối với sản xuất nông nghiệp, hiện 1 số xã trên địa bàn đã chuẩn bị đến vụ thu hoạch lúa, nên phải đảm bảo người dân vừa sản xuất vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bệnh; Ngành y tế phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là, không để người dân hoang mang. Bên cạnh đó các ngành có liên quan xem xét nhanh chóng hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Chủ tịch Huỳnh Văn Nờ cũng yêu cầu các xã, thị trấn kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19, phân công cán bộ trực kể cả ngày nghĩ, ngày lễ; Tăng cường công tác tuyên truyền , kiểm tra thường xuyên nhằm hạn chế cho người dân ra đường do dịch bệnh Covid 19. Đặc biệt, bắt đầu từ 0 giờ ngày 14/7, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, huyện sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ./.

                                                                                      Kiều Trang