Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Huyện vận động hộ dân thực hiện dự án đường Cù lao tây

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo Huyện vận động hộ dân thực hiện dự án đường Cù lao tây

Ngày 23/6/2021, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Bình Nguyễn Thị Hương Giang và Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Đối đã đến  vận động các hộ dân chưa thống nhất hiến đất để thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp tại 2 xã Tân Huề, Tân Long.

 

Dự án đầu tư xây dựng có 2 hợp phần, cụ thể như: Hợp phần 1: Nâng cấp hệ thống đê phòng, chống lũ kết hợp giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 64,478km; Hợp phần 2: Nâng cấp hệ thống hạ tầng nông thôn khác đảm bảo hoạt động trong lũ, với tổng chiều dài 31,537km. Quy mô thực hiện bề rộng nền 7,5m, bề rộng mặt đê 5,5m.

Dự án được chia thành 9 gói thầu, với tổng mức đầu tư của dự án trên 678 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA 50%, vốn đối ứng trong nước 50%. Dự án có hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, số hộ thống nhất thực hiện dự án đạt tỷ lệ 99%. Dự kiến thời gian khởi công dự án khoảng 8/2021.

Tại buổi vận động, các hộ dân yêu cầu Nhà nước hỗ trợ, bồi thường kinh phí nhà cửa, vật kiến trúc và đất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Đối ghi nhận ý kiến của các hộ dân; đồng thời mong muốn bà con đồng hành cùng huyện để công trình sớm được khởi công xây dựng./.

Kim Thủy