Xuất bản thông tin

null Thanh Bình họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19

           Chiều ngày 8.6.2021, UBND huyện Thanh Bình Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và giải pháp trong thời gian tới, với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, UBND các xã, thị trấn và các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện chủ trì cuộc họp.

 

          Theo báo cáo từ ngày 27/4/2021 cho đến nay, huyện Thanh Bình có 2 ca F2, 33 Ca F3, tất cả các trường hợp này sức khoẻ ổn định. Số người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương là 82 người. Trong đó, có 80 người hết thời gian theo dõi sức khoẻ. Đối với người về từ vùng dịch thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 là 418 người và Chỉ thị 16 là 5 người. Tất cả các trường hợp này đều thực hiện công tác khai báo y tế, có sức khoẻ tốt và đang tiếp tục được theo dõi  sức khoẻ tại nhà. Tổng số người khai báo y tế là 39.660 người.  Huyện cũng đã triển khai thực hiện các chốt phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định. Các địa phương thì thành lập đội phản ứng nhanh trong cộng đồng, nhằm kịp thời cho công tác phòng ,chống dịch bệnh.

          Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện yêu cầu, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của huyện, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt Thông điệp 5k của Bộ Y tế, không chủ quan lơ là, kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh trò chơi, giải trí, thể dục, thể thao không chấp hành việc tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid - 19. Thực hiện công tác quản lý, giám sát người từ vùng dịch, cũng như  người đã hoàn thành cách ly trở về địa phương; tăng cường công tác quản lý công nhân người lao động tại các công ty, doanh nghiệp.

           Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 huyện ông Huỳnh Văn Nờ, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức, công ty doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng,chống dịch covid - 19./.

Ra Đa