Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: sơ kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình: sơ kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII

          Sáng ngày 29/5/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Văn Dũng- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hiền-Bí thư Huyện ủy.

 

          Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 15 tập thể, 9 cá nhân và các chi bộ, cán bộ, đảng viên, qua đó từng tập thể, cá nhân có xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Trong giai đoạn, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xử lý 108 đảng viên và cảnh cáo đối với 1 tổ chức đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cán bộ, đảng viên chấp hành chưa nghiêm việc học tập, tiếp thu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Việc xây dựng cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với một số trường hợp chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng còn xảy ra,...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hiền đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng đoàn kết nội bộ, tự phê bình thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Đổi mới việc học tập Nghị quyết của Đảng tạo sự lan tỏa ra dân./.

Kim Thủy