Xuất bản thông tin

null tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí để phòng, chống dịch Covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí để phòng, chống dịch Covid 19

          Sáng ngày 2/6/2021, Đội kiểm tra Liên ngành huyện Thanh Bình đã kiểm tra nhắc nhở và cho các cơ sở kinh doanh vui chơi, giải trí, Hồ bơi,  cơ sở làm đẹp, billiards....trên đại bàn huyện cam kết tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid - 19.

 

          Nhìn chung, qua thực hiện Công văn 235 ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từ 12 giờ ngày 1/6/2021. Đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui, chơi giải trí trên địa bàn huyện đều thống nhất, đồng thuận cao và chủ động đóng cửa, treo bảng tạm dừng hoạt động theo yêu cầu chung đến khi có thông báo mới.

                Cùng thời gian này, các địa phương trong huyện cũng đã ra quân tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống áp dụng thực hiện tốt thông điệp 5k của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống bán hàng theo hình thức mang về. Trường hợp bán trực tiếp, tại chỗ phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và không quá số lượng người theo quy định (20 người). Kiên quyết xử phạt, tạm dừng hoạt động, rút giấy phép các cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định. Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết./.

Ra Đa