Xuất bản thông tin

null Thanh Bình - Vận động hộ dân thực hiện Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình - Vận động hộ dân thực hiện Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp”

Sáng ngày 26/4/2021, ông Mai Văn Đối - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành huyện đã đến các hộ dân ở ấp Thạnh An, xã Tân Long để vận động thực hiện Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp” tại vùng Cù lao Tây huyện Thanh Bình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Đối thông tin về tinh hình thực hiện Dự án đường cù lao Tây

Tại buổi vận động, Ông Mai Văn Đối - Phó Chủ tịch UBND Huyện đã thông tin đến các hộ dân về tình hình triển khai, quy mô, tiến độ thực hiện Dự án tại vùng Cù lao Tây huyện Thanh Bình như: mở rộng tuyến đường có chiều dài gần 97km; chiều rộng 7,5m, mặt đường láng nhựa 5,5m. Tổng kinh phí thực hiện hơn 678 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài. Dự án được thực hiện theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ bà con nhân dân bị ảnh hưởng di dời nhà cửa, hàng rào, vật kiến trúc, người dân sẽ hiến đất để làm đường. Dự án đã có hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Thời gian dự kiến khởi công khoảng tháng 06/2021.

Sau khi được nghe ông Mai Văn Đối, Phó Chủ tịch UBND huyện phổ biến thông tin, đa phần các hộ dân đều đồng thuận và thống nhất ký tên hiến đất để Dự án được sớm triển khai thực hiện vì hiện nay tuyến đường Cù lao Tây huyện Thanh Bình đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông đi lại và hàng hóa của bà con nhân dân.

Được biết, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp” tại vùng Cù lao Tây huyện Thanh Bình sẽ góp phần đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiểu các tác động tiêu cực của lũ lụt, ngập úng và khô hạn đối với sản xuất nông nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con nhân dân vùng Cù lao Tây./.

Thanh Trọng