Xuất bản thông tin

null đoàn công tác Thường trực HĐND Huyện khảo sát các mô hình nông nghiệp tại các xã, thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

đoàn công tác Thường trực HĐND Huyện khảo sát các mô hình nông nghiệp tại các xã, thị trấn

Ngày 12/4/2021vừa qua, Đoàn công tác Thường trực HĐND Huyện Thanh Bình do ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện một số mô hình trong nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo” trên địa bàn huyện.

Mô hình nuôi cá chạch lấu của ông Đào Thanh Vân, ấp 2, xã Tân Mỹ

Tại đây, Đoàn khảo sát tham quan tìm hiểu thực tế một số Mô hình Dự án WB9 như: mô hình lúa - cá đồng, cá tự nhiên của ông Nguyễn Văn Châu và ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Phú Lợi và mô hình nuôi cá Chạch lấu của ông Đào Thanh Vân, ấp 2, xã Tân Mỹ....

 Ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Trưởng Đoàn công tác thường trực HĐND huyện đánh giá cao hiệu quả kinh tế của các mô hình này mang lại. Đồng thời, Đoàn cũng giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và các ngành liên quan tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả, thực hiện tốt công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật canh tác lúa, hoa màu, thủy sản cho nông dân, quan tâm đồng hành kịp thời theo dõi hướng dẫn tháo gỡ khó khăn để các mô hình ngày càng phát triển.

Được biết, sau những chuyến khảo sát ở các xã, thị trấn, Đoàn công tác Thường trực HĐND huyện Thanh Bình sẽ có buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện để đánh giá tổng quan các mô hình, nhằm đưa ra những định hướng phát triển trong thời gian tới./.

Ra Đa