Xuất bản thông tin

null Sở Nội vụ Tỉnh kiểm tra thực hiện công tác CCHC quý I/2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Nội vụ Tỉnh kiểm tra thực hiện công tác CCHC quý I/2020

 

          Sáng ngày 13/3/2020, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Đồng Tháp gồm: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Tỉnh và các Sở, ngành Tỉnh liên quan đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC Quý I/2020 tại xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình.       

 

Qua kiểm tra 8 lĩnh vực cho thấy, địa phương có ban hành các kế hoạch CCHC, kiểm tra CCHC, đào tạo bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện niêm yết thủ tục hành chính đầy đủ; sổ hộ tịch được ghi chép rõ ràng, nội dung thể hiện đúng quy định; hồ sơ thực hiện thủ tục đầy đủ, trình tự theo đúng quy định của pháp luật; có mở sổ đăng ký văn bản đi, văn bản đến; đăng ký, phát hành, chuyển giao văn bản kịp thời; có ứng dụng phần mềm quản lý văn bản mới;...

          Tuy nhiên, bên cạnh các mặt được địa phương vẫn còn những mặt hạn chế như: Công tác chỉ đạo điều hành chưa cụ thể, còn chưa chủ động, chưa ban hành kế hoạch tiếp xúc đối thoại, tổ chức đối thoại, chưa thực hiện kiểm tra CCHC theo kế hoạch; chưa vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan; bố trí cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ trình độ chuyên môn chưa phù hợp, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ; mở sổ quản lý văn bản chưa đúng quy định; chưa in sổ đăng ký văn bản đi, đến; ghi ký hiệu văn bản đi trên phần mềm chưa đúng;…

          Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiến nghị UBND xã Bình Tấn quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa về công tác thực hiện CCHC, tham khảo các mô hình CCHC để vận dụng tại địa phương; cần tuyên truyền, phổ biến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đến tất cả CBCC trong đơn vị, niêm yết bản công bố hệ thống quản lý chất lượng và chính sách chất lượng tại cơ quan; xây dựng và cấp phát lại bộ hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 và đưa vào vận hành tại đơn vị; cần tạo điều kiện để cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; khẩn trương xử lý tài liệu tồn đọng theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;…

          Cùng ngày, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC Quý I năm 2020 tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình./.

Kim Thủy