Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Bình lần thứ 4

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Bình lần thứ 4

          Sáng ngày 13/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Bình tổ chức hội nghị lần thứ 4 (Khóa IX), nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Dũng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Kiều Thế Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hiền – Bí thư Huyện ủy; Huỳnh văn Nờ - Chủ tịch UBND Huyện cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa IX.

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ Huyện

Trong quý I/2021, kinh tế Huyện nhà tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân đạt nhiều kết quả khả quan; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ duy trì hoạt động ổn định; Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo thực hiện tốt, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục cải thiện; Quốc phòng, an ninh ổn định, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; công tác xây dựng Đảng được chú trọng thường xuyên, hệ thống chính trị được quan tâm củng cố kiện toàn.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện về sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục – đào tạo; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Kim Thủy