Xuất bản thông tin

null Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tại Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tại Thanh Bình

Chiều ngày 19/02/2020, ông Châu Hồng Phúc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã đến làm việc với Huyện uỷ Thanh Bình về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Huyện uỷ Thanh Bình - Nguyễn Thị Hiền tiếp và làm việc với đoàn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp

        Hiện Đảng bộ Thanh Bình có 30 đảng bộ, chi bộ trực thuộc ( 22 đảng bộ, 8 chi bộ), trong đó có 227 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với tổng số 4.395 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khoá XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Của Trung ương, Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chủ động triển khai, cụ thể hoá ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

          Huyện Thanh Bình đã thành lập các ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc, phục vụ Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 -2025; hướng dẫn, chỉ đạo công tác Đại hội điểm tại xã Phú Lợi bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ; Đại hội điểm Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Huyện. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc. Đến nay toàn huyện có 20/224 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội; trong đó, xã Tân Thạnh đã tổ chức xong đại hội các chi bộ trực thuộc, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ...

          Ông Châu Hồng Phúc  đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội đảm bảo đúng tiến độ thời gian; tập trung hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ IX; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư của người dân,… cũng như tổ chức đoàn công tác đến thăm, làm việc với Đảng uỷ xã, thị trấn việc thực hiện chương trình hành động năm 2020 của Huyện uỷ, công tác chuẩn bị và đại hội cấp cơ sở./.

Ra Đa