Xuất bản thông tin

null Thanh Bình tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2019

Chi tiết bài viết Tin tức

Thanh Bình tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2019

             Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình năm 2019. Vừa qua, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2020, Ông Huỳnh Văn Nờ- Chủ tịch UBND Huyện, chủ trì Hội nghị. Về dự hội nghị gồm đại diện Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND Huyện; Thủ trưởng và công chức chuyên môn các ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch, Công chức Văn phòng- Thống kê, Cán bộ Nội vụ UBND các xã, thị trấn, có trên 50 đại biểu tham dự.

Năm 2019, đã tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả nổi bật, khả quan từ tăng cường công tác chỉ đạo điều hành đến việc hiện đại hoá hành chính, theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016  - 2020. Trong năm, Huyện còn thực hiện tốt Mô hình, "Chính quyền thân thiện", "Công sở thân thiện", cán bộ công chức các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân khóm ấp và quy chế tiếp công dân. Các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng tại nơi tiếp công dân, hộp thư góp ý tại trụ sở làm việc,… thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển giao nghiệp vụ, dịch vụ hành chính công, Mô hình bộ phận một cửa kết hợp với Bưu điện văn hóa xã và Mô hình "Hẹn giờ hướng dẫn, kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân". Trong đó, việc thực hiện Đề án chuyển giao nghiệp vụ, dịch vụ hành chính công đã nhận được sự đánh giá hài lòng cao từ phía người dân như: tiết kiệm được thời gian, chi phí công sức khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần đánh dấu được sự thay đổi từ tư duy chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

          Việc Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày được kiện toàn và phát huy hiệu quả. Tiếp tục ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại Huyện và các xã, thị trấn. Huyện Thanh Bình được tổ chức thí điểm mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính công với Bưu điện Huyện và 03 xã (Tân Thạnh, Tân Long và xã Bình Thành). Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện tiếp nhận 15.380 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ trả trước và đúng thời hạn là trên 11.000 hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận và giải quyết 73 hồ sơ, Dịch vụ Bưu chính công ích 173 hồ sơ và Mô hình thực hiện thủ tục hành chính tại nhà 01 hồ sơ. Riêng Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả một cửa cấp xã tiếp nhận 87.971 hồ sơ, đã giải quyết xong 87.757 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ trả trước thời gian là 32.357 hồ sơ và trả đúng thời gian là 55.279 hồ sơ.

          Với mục tiêu tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp và từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại. Năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018 của Chính Phủ, về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước. Nhất là nâng cao chất lượng Cổng Thông tin điển tự huyện, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đổi mới việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân.           Tiếp tục duy trì thực hiện các Mô hình "Chính quyền thân thiện", "Công sở thân thiện"; thực hiện cơ chế một cửa liên thông liên thông lĩnh vực kinh doanh, lao động - thương binh và xã hội, đất đai, xây dựng, thuế, được thực hiện từ huyện đến xã. Mô hình bộ phận một cửa kết hợp với Bưu điện văn hoá xã. Mô hình "Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân". Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

Dịp này, có 06 tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019./.

Trần Văn Nam - Phòng Nội vụ Huyện