Xuất bản thông tin

null Tổ đại biểu HĐND Tỉnh thảo luận trước kỳ họp thứ 17

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ đại biểu HĐND Tỉnh thảo luận trước kỳ họp thứ 17

      Sáng ngày 17/11/2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp các báo cáo, Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Tỉnh và các văn kiện trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX. Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

          Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; nhất trí cao với nội dung các Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Tỉnh tại kỳ họp thứ 17, HĐND Tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia góp ý trực tiếp vào Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Dự án đường 5 xã Cù lao Tây kéo dài, đề nghị HĐND Tỉnh tác động các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ; chính sách khuyến khích lao động trẻ, tri thức trẻ về hoạt động cho các HTX để nâng chất lượng; cần có chính sách hỗ trợ để các tư nhân ở các địa phương đầu tư phát triển du lịch; khảo sát xây dựng khách sạn 3 sao; đề xuất UBND Tỉnh có chính sách khuyến khích về lĩnh vực thể dục thể thao; đề nghị ngành chuyên môn có chính sách kêu gọi hỗ trợ phù hợp để các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị để người dân sử dụng nước mặt; vấn đề xử lý rác thải còn nhiều khó khăn, đề nghị Tỉnh cần có giải pháp kêu gọi đầu tư kịp thời; tiếp tục duy trì, mở rộng việc thực hiện cánh đồng lớn; UBND Tỉnh cũng nên tập trung đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến nông sản ở địa bàn Cù lao; đề nghị Tỉnh quan tâm đến phát triển du lịch sinh thái cho vùng Cù lao; HĐND Tỉnh nghiên cứu ban hành Nghị quyết chuyên đề về chính sách hỗ trợ trong công nghệ, nông nghiệp; cần có giải pháp căn cơ xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vật tư nông nghiệp; cần có biện pháp chế tài xử lý tiểu thương vi phạm quy chế của chợ; xử lý rác thải công nghiệp may mặc chế biến; đề nghị UBND Tỉnh tăng cường các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm người nghiện ma túy,…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp để gửi Thường trực HĐND Tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX./.

          Kim Thủy