Xuất bản thông tin

null Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020

Trang chủ Tin tức

Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020

           Tham dự Hội thi có 14 thí sinh là Trợ lý cán bộ chính trị, Ban CHQS Huyện, Chính trị viên Phó Ban CHQS các xã thị trấn.

          Hội thi có 2 phần: Soạn giáo án chuẩn bị bài giảng và thực hành giảng bài. Trong đó, phần thi thực hành giảng bài các thí sinh trình bài chuyên đề  đã được chuẩn bị trong thời gian 30 phút và trả lời câu hỏi phụ của Ban giám khảo để làm rỏ những nội dung cần thiết bài giảng của mình.

          Hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị và thực trạng công tác giảng dạy  giáo dục chính trị ở các đơn vị cơ sở ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả và thiết thực. Thông qua Hội thi cũng là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị đơn vị có dịp bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác giảng dạy chính trị, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, giúp Ban tổ chức lựa chọn được các thí sinh có thành tích cao tham gia Hội thi cấp tỉnh vào tháng 10/2020.

Ra Đa