Xuất bản thông tin

null Huyện đoàn Thanh Bình tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện đoàn Thanh Bình tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt năm 2020

Sáng ngày 28/7/2020, tại Hội trường Head Trung tâm 3 Thanh Bình, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức cho hơn 30 cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt năm 2020 với Chuyên đề “Vai trò của thanh niên tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

Tại buổi Hội nghị cập nhật kiến thức, đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Bình đã triển khai nội dung Kế hoạch số 173-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp về việc Đoàn thanh niên tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020; thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn - Hội 06 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung định hướng tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, thanh niên thời gian tới.

Thông qua buổi Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt; nhận thức đúng đắn về vai trò của đoàn thanh niên trong việc tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương./.

Diễm Trinh