Xuất bản thông tin

null Họp chuẩn bị cho đại biểu HĐND Huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại xã Tân Hòa

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp chuẩn bị cho đại biểu HĐND Huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại xã Tân Hòa

Sáng ngày 27/7/2020, Hội đồng nhân dẫn xã Tân Hòa, tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch về việc Tổ chức cho Tổ Đại biểu HĐND Huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa sau kỳ họp lần thứ mười.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân hòa đã thông qua kế hoạch, cụ thể về thời gian địa điểm, thành phần tham dự cấp xã và yêu cầu các ấp thông báo cho bà con tham gia, để đảm bảo cuộc gập gỡ tiếp xúc được thành công tốt đẹp.

Về thành phần Đoàn Đại biểu HĐND Huyện gồm các đồng chí: Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Đức Thọ, Võ Tấn Phong, La Văn Thành. Đồng chí Lê Văn Đoàn chủ trì cuộc họp, phát biểu chỉ đạo, tất cả các ngành chuyên môn được phân công theo kết hoạch, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Thúy Văn