Xuất bản thông tin

null Tổng kết Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2019

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2019

Sáng ngày 10/7/2020, 188 hộ nông dân tiêu biểu tại các xã, thị trấn đã về dự Tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Thanh Bình lần thứ XII, giai đoạn 2017 - 2019. Hội nghị do Ban chỉ đạo sản xuất kinh doanh Huyện tổ chức. Đến dự hội nghị còn có Hội nông dân, Hội LHPN, Hội cựu chiến binh tỉnh, các Phòng, Ban, ngành Huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn.  Ông Mai Văn Đối, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua SXKDG Huyện chủ trì Hội nghị.

           Sau 2 năm triển khai thực hiện, phong trào đã phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 2019 xét đạt 7.997/14.017 hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi, trong đó cấp huyện đạt 188 hộ, lợi nhuận bình quân 526 triệu đông/hộ/năm.

           Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, các cấp Hội nông dân đã phối hợp các ngành tổ chức trên 1.000 lớp tập huấn, hội thảo và trình diễn các mô hình trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt,... cho trên 40.000 lượt hội viên nông dân. Chủ động xây dựng các nguồn quỹ, tham mưu triền khai các dự án kinh tế, nhận uỷ thác các chương trình từ quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, Tỉnh, Huyện, vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách - Xã hội giúp cho hàng ngàn hộ dân vay, với lãi xuất thấp để làm ăn, phát triển kinh tế. Thành lập 13 mô hình dịch vụ - tư vấn - hỗ trợ nông dân, 13 mô hình kinh tế hiệu quả và 592 tổ ngành nghề tại các địa phương.

          Giai đoạn 2019 - 2021, Hội nông dân huyện sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức cá nhân, có liên quan tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến; quan tâm đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân. Phát động phong trào nông dân SXKD giỏi đến 100% nông dân.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều hộ gia đình chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế như: Mô hình sản xuất - kinh doanh muối sấy"của  ông Huỳnh Văn Bé  thị trấn Thanh Bình;  Mô hình "Sản xuất lúa an toàn gắn với bảo vệ môi trường" của ông Phan Công Chính xã Tân Bình; Mô hình "Liên kết trồng và tiêu thụ bắp ngọt  xã Tân Huề";  Trồng hoa thiên lý kết hợp trồng gừng của bạn Trần Duy Đôn...

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Mai Văn Đối, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Huyện đánh giá cao cách làm hay hiệu quả của các hộ gia đình.Qua đó mong muốn các hộ gia đình SXKDG tích cực thực hiện sản xuất lúa chất lượng cao, an toàn, chú ý phát triển các sản phầm OCOP thế mạnh địa phương, mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất hàng hoá. Hội nông dân các cấp thông tin kịp thời các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, huyện để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

          Hội nghị đã tặng giấy khen của UBND huyện Thanh cho 5 tập thể 19 cá nhân đã có thành tích suất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2019.

Ra Đa