Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo UBND Huyện làm việc với xã Tân Mỹ về đầu tư hạ tầng khu vực quy hoạch cây ăn trái

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo UBND Huyện làm việc với xã Tân Mỹ về đầu tư hạ tầng khu vực quy hoạch cây ăn trái

Sáng ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình - Huỳnh Văn Nờ, cùng lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành chuyên môn Huyện cũng đã có buổi làm việc với UBND xã Tân Mỹ về đầu tư hạ tầng khu vực quy hoạch cây ăn trái.

          Để thực hiện tốt Dự án đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại ô bao ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình giai đoạn 2020 - 2025 ,phục vụ diện tích 260 ha. Xã Tân Mỹ sẽ được tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện một công trình Đường cộ bằng bê tông cốt thép trong năm 2020, với chiều dài 2.000m, mặt rộng 3m, kinh phí hơn 2,6 tỷ. Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa (Nghị định 35)

          Ông Huỳnh Văn Nờ Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Tân Mỹ họp dân thông tin, thống nhất chủ trương thực hiện dự án, thực hiện tốt công tác tuyên truyền , giải phóng mặt bằng; Ban Quản lý Dự án & Phát triển Quỹ đất huyện khảo sát thiết kế công trình Đường cộ; phối hợp các đơn vị liên quan lập phương án thi công đường điện phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân.

          Đồng thời, giao Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Huyện tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nhà vườn, để bà con sản xuất theo hướng an toàn, sản phẩm làm ra sạch đáp ứng nhu cầu thị trường  người tiêu dùng, đảm bảo ATVS thực phẩm;  tăng cường công tác xúc tiến liên kết tiêu thụ hàng hoá nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân.

Ra Đa