Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: Tổ chức Hội thi Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng năm 2023

Trang chủ Tin tức

Thanh Bình: Tổ chức Hội thi Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng năm 2023

Sáng ngày 13/11/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng” năm 2023, vòng loại cấp Huyện.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Nông Tân Hội quán, xã Tân Long

Tham gia Hội thi có 14 thí sinh, là Chủ nhiệm các Hội quán trên địa bàn Huyện. Các thí sinh trải qua 02 vòng thi: phần thi Trắc nghiệm và phần Trả lời câu hỏi tình huống. Nội dung thi tập trung vào việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiến thức về xây dựng nông thôn mới; Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; chuyển đổi số; thương mại điện tử; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; kinh tế tập thể; mô hình Nông dân chuyên nghiệp và du lịch cộng đồng; xây dựng và phát triển Hội quán v.v..

Hội thi nhằm tạo điều kiện cho các Chủ nhiệm Hội quán được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong việc tổ chức, điều hành hoạt động Hội quán; phát huy vai trò thủ lĩnh cộng đồng trong việc vận động thành viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện tại địa phương v.v..

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Nông Tân Hội quán xã Tân Long, giải N cho Tân Phú Hội quán xã Tân Phú, Đất Ngọt Hội quán xã Tân Quới đạt giai Ba.

Qua hội thi, Ban Tổ chức cũng chọn 02 Chủ nhiệm Hội quán tiêu biểu nhất để tham gia Ngày hội “Hội quán Đất Sen hồng – hành trình đồng hành cùng phát triển lần thứ I năm 2023” được Tỉnh tổ chức vào ngày 18/11/2023./.

Kiều Trang