Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Ban QLDA và PTQĐ huyện Thanh Bình

Trang chủ Thông báo tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Ban QLDA và PTQĐ huyện Thanh Bình

 

 

        * Xem chi tiết tại đây.