Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình năm 2023

Trang chủ Thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình năm 2023