Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Ban QLDA và PTQĐ huyện Thanh Bình

Trang chủ Thông báo tuyển dụng

Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Ban QLDA và PTQĐ huyện Thanh Bình