Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện năm 2023

Trang chủ Thông báo tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện năm 2023

 

 

 

            * Tải Thông báo và danh mục tài liệu ôn thi vòng 2