Xuất bản thông tin

null Đại hội đảng bộ khối Văn hóa - Xã hội lần thứ I, NK 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội đảng bộ khối Văn hóa - Xã hội lần thứ I, NK 2020-2025

Sáng ngày 14/6/2020, Đảng bộ Khối Văn hóa – Xã hội huyện Thanh Bình tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Văn Kha, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Nguyễn Thị Dòn và 62 đại biểu chính thức của Đại hội.

           Nhiệm kỳ 2019-2020, Đảng bộ Khối Văn hóa – Xã hội Huyện đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy đoàn kết, dân chủ, nỗ lực quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị như: Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng; công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm theo từng năm; công tác chăm  sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là qua triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

          Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu hàng năm có từ 80% chi bộ trực thuộc và 80% đảng viên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đảng bộ và Đảng ủy đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan đơn vị đăng ký và thực hiện gương mẫu, nêu gương theo quy định; lãnh đạo các Chi bộ phối hợp Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao,...

          Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Phụng chỉ định Bí thư Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên, 3 đại biểu đương nhiên và 1 đại biểu dự khuyết./.

Kim Thủy