Xuất bản thông tin

null Huyện Thanh Bình ra mắt Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Thanh Bình ra mắt Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở

Chiều ngày 12/6/2020, Phòng Tư pháp huyện Thanh Bình phối hợp với UBMTTQVN Huyện và UBND xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ ra mắt “Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở” tại xã Tân Phú. Đây là đơn vị đầu tiên được huyện Thanh Bình chọn làm điểm, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hòa giải ở cơ sở.

Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở được thành lập gồm 29 thành viên, do ông Lê Thanh Hùng làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ hòa giả là tổ chức tự nguyện được thành lập trên cơ sở nhằm hợp tác, tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau của những người làm công tác hòa giải ở cơ. Những thành viên Câu lạc bộ tập hợp lại để cùng “Nói nhau nghe và nghe nhau nói”; trên tinh thần trao đổi, học hỏi, hợp tác, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ,…Tiếp nhận những thông tin hữu ích để cùng nhau biết, cùng nhau hiểu và cùng nhau bàn bạc, nhằm đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong công tác hoạt động hòa giải, nhằm góp phần nâng cao chất lương công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn.

 Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, bình đẳng và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, tìm ra những giải pháp hay để nâng cao tỷ lệ hòa giải thành cũng như nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Câu lạc bộ được xem là một nơi giao lưu, là cầu nối để hòa giải viên và nhân dân sinh hoạt cộng đồng, bàn chuyện làng, chuyện xóm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng gia đình hạnh phúc và cũng là nơi cung cấp, tư vấn những nội dung pháp luật có liên quan đến đời sống của người dân. Câu lạc bộ sinh hoạt mỗi quý một lần gắn với cuộc tuyên truyền pháp luật của các ngành trong xã.

 Tại lễ ra mắt, Phòng Tư pháp Huyện tặng 50 đầu sách pháp luật cho các thành viên trong CLB, tạo điều kiện tìm hiểu về pháp luật, nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước kịp thời và rõ ràng hơn./.

                                                                                             Tuyết Trinh