Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại xã An Phong

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại xã An Phong

Sáng ngày 12/5/2023, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính huyện Thanh Bình do ông Nguyễn Thanh Phong – Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã An Phong.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra CCHC tại UBND xã An Phong

Tại đây, Đoàn đã kiểm tra các lĩnh vực như: nội vụ, tư pháp,tài chính, y tế, đất đai, v.v…Trên hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận được 1.698 hồ sơ, đạt tỷ lệ giải quyết đúng hạn, sớm hạn: 98%, không có hồ sơ trễ hạn, quá hạn. UBND xã đã thực hiện hiện niêm yết đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã, bố trí hòm thư góp ý, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo đúng quy định,…

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của huyện cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để xã khắc phục trong thời gian tới. Trong đó lưu ý Xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, nội dung CCHC để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khó khăn trong quá thực hiện công tác CCHC ở địa phương. Tăng cường công tác rà soát tình hình thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa xã để tránh tình trạng hồ sơ trể hẹn. Tuyên truyền về cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương bằng nhiều hình thức./.

Kiều Trang