Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Thanh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Thanh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 01/6/2020, tại hội trường BCH Quân sự Huyện, Đảng bộ Quân sự huyện Thanh Bình tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và Đại hội có đồng chí Phạm Văn Kha-Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự Tỉnh/Phó chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Thị Hiền-Tỉnh ủy viên/Bí Thư Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Nờ-Phó bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Ủy viên BTV Huyển ủy/Chủ tịch HĐND Huyện, cùng tất cả đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự đã tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm đều hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chức. Nổi bật là duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; công tác diễn tập và tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai đạt hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ quân dự Huyện đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn được đào tạo, bố trí đúng chức danh; Xây dựng đồng bộ 100% hệ thống văn kiện tham mưu tác chiến; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, đủ thành phần, 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng; Tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt 100% chỉ tiêu; Tăng gia sản xuất đạt bình quân 2 - 2,5 triệu đồng/người/năm; Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Chủ tịch HĐND Huyện thay mặt Ban thường vụ Huyện ủy nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả Đảng bộ Quân sự đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý một số vần đề: Tham mưu triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng về quốc phòng, an ninh; Xây dựng lực lượng dự bị đáp ứng đáp ứng yêu cầu mới, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền địa phương cũng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt chú trọng tổ chức thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa XI) “về chiến lượt bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Phát huy vai trò của quân sự góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới; Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hàng năm đạt chỉ tiêu; Công tác xây dựng đảng cần quan tâm thường xuyên, đặt biệt là xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiệm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tư duy, phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong gương mẫu; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời, kiên quyết những trường hợp vi phạm;…

Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 07 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Hiền-Tỉnh ủy viên/Bí Thư huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Nờ-Phó bí thư Huyện ủy/Chủ tịch UBND huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện theo quy định, tại đại hội đã bầu thêm 05 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Duy-Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ, Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Trọng