Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại huyện Thanh Bình

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn huyện Thanh Bình. Ngày 02/5/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn, vệ sinh lao động, được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-UBND.TL của UBND Huyện do đồng chí Phan Thanh Tâm - Phó trưởng Phòng LĐ- TB&XH làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra các cơ sở sản xuất, mua bán, kinh doanh trên địa bàn Huyện.

            Tại mỗi nơi đến, Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động như: khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho chứa và nơi làm việc; Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy; Việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại; Các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Qua kiểm tra, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện ký hợp đồng lao động đầy đủ với Người Lao động; chưa thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định mà chủ yếu thuê lao động làm công nhật, trả lương theo sản phẩm; chưa đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động; có khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhưng không đầy đủ; có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo danh mục nghề nhưng không thường xuyên nhắc nhở, bắt buộc người lao động sử dụng;…

Đoàn kiểm tra chỉ ra một số việc chưa thực hiện và yêu cầu mỗi đơn vị nhanh chóng khắc phục trong thời gian 30 ngày; đồng thời, tăng cường các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động./.

Thùy Linh