Xuất bản thông tin

null Giá trị CCCD khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự

Chi tiết bài viết Tin tức

Giá trị CCCD khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự

Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú, kể từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Các cơ quan chức năng đã thống nhất quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên CCCD gắn chíp điện tử.

 

Trên cơ sở đó, sử dụng 7 phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD để xác định nơi cư trú của công dân khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự như: Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp, tích hợp với máy tính, thiết bị di động để đọc các thông tin công dân trên thẻ CCCD. Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến và làm theo hướng dẫn. Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết TTHC, giao dịch dân sự. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (do cơ quan công an cấp). Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh nơi cư trú của người dân.

Cơ quan Công an khuyến khích tất cả trường hợp công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp và định danh điện tử khẩn trương đến cơ quan Công an nơi thường trú, tạm trú để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp và định danh điện tử. Ngoài ra, khuyến khích công dân cài đặt phần mềm VneID để dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến./.

Kim Thủy